Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Szkoła pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz podejmuje działania  profilaktyczne.
 
Organizację pracy szkoły regulują dokumenty wewnątrzszkolne:
•    Statut Szkoły,
•    Szkolny zestaw programów nauczania,
•    Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły,
•    Projekt organizacji szkoły,
•    Plan nadzoru pedagogicznego.

Szczegółowe kompetencje szkoły określone są w Statucie.