Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulaminy i instrukcje

Wykaz regulaminów:
Statut - sekretariat, strona internetowa szkoły
Program Wychowawczo - Profilaktyczny - sekretariat
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - sekretariat
Regulamin zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami - sekretariat
Regulamin pracy biblioteki szkolnej - biblioteka, sekretariat
Regulamin Świetlicy Szkolnej - sekretariat
Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw - sekretariat
Regulamin zachowań na przerwach - sekretariat
Regulamin BHP – sekretariat
Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami - sekretariat
Regulamin sekretariat
Regulamin Rady Pedagogicznej - sekretariat
Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych - księgowość, sekretariat
Regulamin udzielania zamówień publicznych - sekretariat
Regulamin kontroli finansowej - sekretariat
Polityka rachunkowości - sekretariat
 
Instrukcje, procedury:
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - sekretariat
Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką - sekretariat
Procedury organizacji wycieczek szkolnych - sekretariat
Procedury w sprawie interwencji kryzysowej w szkole - sekretariat