Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje

Rejestry:
Rejestr absencji chorobowej pracowników - sekretariat
Rejestr wydanych zaświadczeń - sekretariat
Rejestr wypadków przy pracy - BHP
Rejestr zarządzeń dyrektora - sekretariat
Rejestr programów nauczania - sekretariat
Dziennik korespondencyjny - sekretariat
Rejestr wypadków uczniów - sekretariat
Rejestr legitymacji szkolnych - sekretariat
Rejestr wydawania świadectw - sekretariat
Rejestr wydawanych kart rowerowych - sekretariat
Rejestr pieczątek - sekretariat
Rejestr Zamówień Publicznych - sekretariat
Księga kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz Sanepidu - sekretariat
Księga uczniów - sekretariat
Księga ewidencji dzieci - sekretariat
Księga absolwentów - sekretariat
 
Ewidencje:
Zatrudnionych - akta osobowe pracowników - sekretariat
Karty ewidencji rocznej czasu pracy - sekretariat
Urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów bezpłatnych - sekretariat
Doskonalenia nauczycieli - dofinansowania form doskonalenia - sekretariat