Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

Status Prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu  powstała z przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Opolu publiczną ośmioletnią szkołę podstawową na mocy § 1 Uchwały nr XXXIX/ 786/ 17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016.
Na podstawie §2 Uchwały nr XXXIX/ 787/ 17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia  gimnazjum – w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Joachima Lelewela 9.
Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek 1 A, 45 - 015 Opole.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

PDFStatut organizacyjny jednostki (942,27KB)

Uchwała nr 6/ 2021/ 2022 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu

PDFUCHWAŁA NR 6 21 22 (573,46KB)